logo_eng
A+ R A-

Myrtis

E-mail Print PDF

Myrtis has been named “friend of the United Nations”
Her message to the world leaders


Myrtis died of typhoid fever during the plague which hit Athens in the middle of the 5th Century BC. Typhoid fever is even today -2.500 years after- the cause of death for 500.000 to 700.000 people every year. Moreover, each year nearly nine million children under five are losing their lives from typhoid fever and other diseases that can be prevented and treated.

For this reason, the United Nations Regional Information Centre (UNRIC) “asked” Myrtis to become a friend of the UN Millennium Development Goals and join, in her own unique way, the United Nations world campaign "We can End Poverty".

This is how Myrtis became a friend and supporter of the United Nations. She “assumed” her duties without delay by sending a message to world leaders who attended the UN Millennium Development Goals Summit of September 2010.

So, Myrtis is not any longer only “face to face with the past” but also “face to face with the future of humanity”.

 

myrtis_language_l

Myrtis, ang isang batang babae sa Athina na nabuhay dalawang libo limang daang taon ang nakaraan ay may mensaheng ipinapaabot sa sanlibutan.

“Ako ay si Myrtis, hindi ito ang tunay kong pangalan. Ang mga archeologong nakahukay sa aking bungo kasama ang isang daan at limampung iba pa noong isang libo siyam na raan at siyamnapu’t apat (1994) hanggang siyamnapu’t lima (1995) sa Kerameikos, Athina, ang siyang nagbigay ng aking pangalan.

Ang tingin sa akin ay isang matandang babae na namuhay noong dalawampu’t isang daang taon na ang nakalipas. (21st BC) pero sa totoo, ako ay labing-isang taong gulang na babae na namatay noong ikalimang siglo. (5th century). Kaya paano nangyari na ang isang batang Athenista ay naging kaibigan ng United Nations? Ang mga siyentipiko ay sigurado silang biktima ako ng isang malubhang sakit (plague) na dumapo sa Athina noong ikalimang siglo (5th century) na naging dahilan ng aking kamatayan.

Ang sakit na tipos o mataas na mataas na lagnat (typhoid fever) ay siya ring dahilan ng pagkamatay ng ninonong si Pericles at halos ikatlong bahagi ng populasyon ng Athina ang naging biktima ng sakit na ito at siya ring ang dahilan ng pagkatalo ng Athina sa giyera nila ng Sparta na tinatawag nilang “Peloponesyang Giyera”.

Ang bungo ko noong mahukay ay buong-buo at ito ang dahilan kung kaya naengganyo si Prof. Manolis J. Papagrigorakis, isang Orthodontics at propesor sa Unibersidad ng Athina. Sa tulong ng mga siyentipikong espesyalista binuo nila ang mukha ko na kagaya ng mukha ko noong ako’y namatay.

Ang layunin ni Prof. Manolis J. Papagrigorakis ay ipakita sa mundo ang mukha isang batang babae na naglalaro sa Acropolis noong ginagawa ang Parthenon. Gusto rin nila sa pamamagitan ng pagbabalik ng larawan kong ito ay maiparating niya ang mensahe ko sa buong mundo at higit sa lahat sa mga pinuno ng iba’t-ibang bansa. Ang pagkamatay ko ay kalunos-lunos dahil sa panahong iyon wala pang mga dalubhasang doktor at kulang pa ang siyensya ng gamut na panlaban sa mga malubhang sakit. Sa mga ipinanganak ngayong kasalukuyang siglo (21st century) ay walang problema dahil dalubhasa na ang mga doctor at maraming uri ng a bata at matatanda.

Pagkaraan ng dalawang libo limang daang taon mula ng ako’y mamatay ay inaasahan ko na ang mensaheng ito ay magsisilbing inspirasyon para lalong magpapakadalubhasa sa siyensya ng medisina at gawaing makatotohanan at makabuluhan ang trabaho nila para makamit ang tagumpay.

Makinig kayo sa akin. Alam ko ang sinasabi ko at huwag ninyong kalimutan na mas matanda ako at may mas maraming karanasan.”

MYRTIS, ang pokus ng atensyon.

MYRTIS, ang mukha ng nakaraan, ay nag-umpisa nang maglibot sa iba’t-ibang museum ng Gresya at iba’t-ibang lugar at nasyon.

Charita B. Bataan